Paslanmaz Tank

Depolama sırasında depoların taĢıması gereken asgari teknik ve hijyenik kurallar: * Depolama ve taĢıma sırasında her türlü dıĢ etkenden zarar görmeyecek ve bozulmayacak Ģekilde korunmalıdır. * Giyinme yerleri, yatakhaneleri, lavaboları, tuvaletleri, banyoları, idari bölümleri ve dinlenme yerleri zeytinyağının depolandığı yerlerden ayrı olmalıdır. Depolar hiç bir zaman amacı dıĢında kullanılmamalıdır.6 * Depolarda havalandırma, sıcaklık ve rutubet; ürün özelliklerine uygun olmalı, depolarda sıcaklığı ve rutubeti ölçen cihazlar bulundurulmalı, bilgiler sürekli olarak kaydedilmelidir. * Depolarda zemin pürüzsüz; duvarlar düzgün, kolay temizlenebilir, sıvası dökülmemiĢ olmalı, ürünlere olumsuz etkide bulunmayacak özellikler taĢımalıdır. Depo üstü tavan ve çatılar akmayı, sızmayı önlemeli; sıcaklık değiĢmelerinden etkilenmeyi önleyecek Ģekilde yalıtımlı olmalıdır. * Depolarda ve taşıma araç ve gereçlerinde kullanılan alet, ekipman ve malzemeler; temiz, sağlam ve amacına uygun olmalıdır. * Depo, taĢıma araç ve gereçleri yıkama ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır. * Deponun kapı, pencere ve diğer kısımları her türlü zararlının girmesini önleyecek uygun donanıma sahip olmalıdır. * Depolara ilk gelen ürün önce, son gelen ürün de en son çıkarılmalı, istenildiği zaman istenilen ürün grubu veya parti çıkarılabilecek Ģekilde yerleĢtirme ve istifleme yapılmalıdır. * Sıcaklık derecesinin sabit olması gereken yerlerde uygun ısı ayarlayıcı cihazlar ve jeneratör bulunmalıdır. * Tanklar zeminle temas etmeyecek Ģekilde belirli bir yükseklikte ve rutubet geçirmeyen uygun malzeme üzerinde depolanmalıdır. epolamada kullanılan tankların taĢıması gereken özellikler: * Tanklar sıvı geçirgenliği olmayan malzemelerden imal edilmiĢ ve kolay temizlenebilir olmalıdır. * Tank iç yüzeyinin inert olması, böylece yağ ile reaksiyona girmemesi, tat ve absorbe etmemesi ve metal içermemesi gerekir. * Zeytinyağını hava oksijeni ve ıĢıktan korumalıdır (Son zamanlarda modern iĢletmelerde yağın hava ile temasını kesmek için tankın hava boĢluğuna azot gazı uygulaması yapılmaktadır. Zamanla eksilen azot kontrol edilerek ilave azot verilmekte ve zeytinyağı depolama süresince belirli azot basıncı altında muhafaza edilmektedir.). * Deponun sıcaklığı 10-15°C arasında tutulmalıdır (Bu sıcaklık aralığı bir taraftan yağın oksidasyonunu engellerken diğer taraftan da yağın dumanlanmasını ve kristal oluĢumunu engellemektedir.). Depolanan zeytinyağlarının içinde tortu maddesi; kabın cinsi, çevre Ģartları ve zamana bağlı yapısal bozukluklar bulunabileceği gibi tat, koku ve görünüĢte belirgin hâle gelen 7 değiĢiklikler olabilmektedir. Zeytinyağlarının depolanmasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, yağın sudan ve posadan mümkün olduğu kadar iyi arınmıĢ olmasıdır. Zeytinyağının kalitesini acılığı (ransidesi), lezzet ve kokusu belirler. Acıması, zeytinyağındaki tekli doymamıĢ yağ asitlerinin zamanla oksitlenerek doymuĢ yağlara çevrilmesidir. Acımayı tetikleyen Ģeyler; yağın ıĢık geçiren bir kapta saklanması, ısıl iĢleme tabi tutulması, içine metal batırılması vb. olabilir. AcımıĢ zeytinyağının tadı çok kötüdür. Tazesi ne kadar lezzetliyse eski ve acımıĢ olanı da o kadar yenilemezdir Paslanmaz Su Deposu Paslanmaz Su depoları Sağlık ve hijyen bakımından her zaman kullanışlıdır. Paslanmaz su depoları ve paslanmaz su deposu içinde bakteri ve mikrop üretmeyen 304-316 malzemeden imal edilmektedir. TAGS: su deposu, silindirik su deposu, su deposu imalat, su tankı, su tankı imalat, yatay su deposu, paslanmaz depo, paslanmaz su depolama, paslanmaz kazan fiyatları, yatay paslanmaz depo, paslanmaz depo fiyatı Paslanmaz Depo Paslanmaz Depo istediğiniz ve ihtiyaçlarınıza yönelik yerinde Montaj yapılmaktadır. Siz müşterilerimizin isteği ve ihtiyaçları doğrultusun da paslanmaz Yatay Depo, Paslanmaz dikey Depo Paslanmaz Dikdörtgen Depo olarak özel imal edilmektedir. Paslanmaz Yatay Su Deposu , Paslanmaz Su Deposu Kullanım Alanları Paslanmaz Su Deposu Fiyatları Paslanmaz Su Deposu İmalatı Paslanmaz Su Deposu İstanbul Paslanmaz Su Deposu İkitelli Paslanmaz Dinlendirme Tankı Paslanmaz Su Depoları Paslanmaz Çelik Su Deposu Paslanmaz Depolama Tankı Paslanmaz Kazan Paslanmaz Dinlendirme Tankı Paslanmaz Çelik Su Deposu Paslanmaz Krom Çelik Su Deposu Paslanmaz 304/316 Kalite Su Deposu Kimyasal Su Deposu Meyve Suyu Deposu Fabrikalar İçin Su Deposu Paslanmaz Su Tankı Paslanmaz Su Deposu Yerinde Montaj Paslanmaz Çelik Depo Paslanmaz Depolar Çelik Su Deposu Paslanmaz Depo Paslanmaz Tank Krom Su Tankı Krom Su Depoları Paslanmaz Süt Depoları Paslanmaz Çelik Gıda Tankı Krom Su Deposu Paslanmaz Su Paslanmaz Dikey Su Deposu Paslanmaz Su Deposu İmalatı Paslanmaz Karıştırıcı ve Sanayi Mikserleri Paslanmaz Zeytinyağı Tankları

Paslanmaz Krom Kazanların Özellikleri İlaç ve gıda sanayisi gibi pek çok alanda kullanılmakta olan bu makinelerin belirli özellikleri vardır. Paslanmaz krom kazanlarda sıvı ve krem karıştırma işlemlerinde kullanılabilecek bir musluk bulunur. Bu musluk boşaltma ve doldurma gibi işlerin yapılmasını kolaylaştırır. Hızlı yapılması önerilen bu doldurma boşaltma işlemi açısından bu musluk büyük önem taşır. Musluk kullanımı üretimi hızlandıracak faktörlerden biridir..

Paslanmaz Ekipmanlar

 • Paslanmaz Krom Tank
 • paslanmaz Karıştırıcı
 • paslanmaz tank
 • krom tank
 • krom karıştıcı
 • krom su tankı
 • paslanmaz su tankı
 • paslanmaz karıştırıcı
 • paslanmaz kimyasal mikseri
 • krom karistirici
 • paslanmaz toz mikseri
 • paslanmaz dikey tank
 • paslanmaz yatay tank
 • paslanmaz silo
 • paslanmaz sıcı silosu
 • paslanmaz prizmatik tank
 • paslanmaz araç üstü tank
 • paslanmaz tekne
 • paslanmaz süt tankı
 • krom süt tankı
 • plastik prizmatik tank
 • galvanizli prizmatik tank
 • kaynaklı prizmatik tank
 • paslanmaz reaktor
 • paslanmaz ısıtıcı
 • paslanmaz proses ekipmanları
 • krom sıvı tankı
 • paslanmaz proses ekipmanı
 • paslanmaz gıda tankları
 • paslanmaz sağlık tankları

Paslanmaz Tank Paslanmaz Su Depoları Üretimi İstediğiniz ebat ve özelliklerde üretimini yaptırıp, uygun gördüğünüz yerlerde Su Depolamak için kullanabileceğiniz Paslanmaz Su Deposu imalatı yapmaktayız. Paslanmaz Su Depoları Paslanmaz Nakil Tankları Paslanmaz Reaktörler Karıştırıcı Tankları Mayalama Tekneleri Süt Pişirme Tankları Toz Mikserleri Meyve Suyu Tankları Kimya Tankları Zeytinyağı Tankları Çikolata Tankları Diğer Paslanmaz Tanklar

HİZMET VERDİĞİMİZ PASLANMAZ SEKTÖRLERİ 1.PASLANMAZ TANK İMALATI Paslanmaz Bal Tankları Paslanmaz Süt Tankları Paslanmaz Zeytinyağı Tankları Paslanmaz Meyve Suyu Tankları Paslanmaz Kimya Tankları Depolama Tankları Çelik Su Deposu ve Paslanmaz Su Tankı 2.ÇELİK SİLO ; BUNKER VE TANK İMALATI 3.ÇELİK BORU HATTI – BORU TESİSATLARI İMALATI VE MONTAJI

İletişim

Features and Benefits of Loan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Faster Loan

For funding medical expenses, hospitalization, surgery, No collateral required. Sed eget accumsan justo. Nullam nisl nisi.

Choose your amount

All charges are communicated up front in writing along with the loan quotation uisque euismdolor at tincidunt lorem sipusm is simple.

Enjoy the best rates

Our loan rates and charges are very attractive lorem ipsums sitamet uerse ipsum. Curabitu lectus mattis vitae.

Decide your tenure

Our loan rates and charges are very attractive lorem ipsums sitamet uerse ipsum.Curabitulectus mattis vitae.

Eligibility Criteria for Loan

Any salaried, self-employed or professional Public and Privat companies, Government sector employees including Public Sector is eligible for a personal loan.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Age

Maximum age of applicant at loan maturity: 60 years

Income

Minimum Net Monthly Income: Rs 25,000

Credit Rating

Applicant should have the bank specified credit score.

Check Eligibility Apply For Loan

Documentation

The following documents are required along with your Personal Loan application:

 • Personal Identity proof (copy of passport/voter ID card/driving license/Aadhaar)
 • Home Address proof (copy of passport/voter ID card/driving license/Aadhaar)
 • Bank statement of previous 3 months (Passbook of previous 6 months
 • Latest salary slip/current dated salary certificate with the latest Form 16

Fees and charges

Proin condimentum sagittis ligula, ac porttitor quam dictum in Below are fees and charges that you may be required to pay:

 • Types of fees

  Charges applicable

 • Rate of interest
  Up to 16% -35%
 • Processing fees
  Up to 2%
 • Loan statement charges
  Nil
 • Interest & principle statement charges
  Nil
 • EMI bounce charges
  $20 for every bounce
 • Secure fee
  NA

*Service Tax and other Government taxes, levies etc. applicable as per prevailing rate will be charged over and above the Fees and Charges

Apply For Loan

Frequently Asked Questions

We are almost ready with your Frequently Asked Questions. Already we answered all question please check below may i will help to you.

Lorem ipsums sium congueut porttitor acese its commodo non lorem estibulum finibus urna eu efficitur non lorem acese its commodo sitamet finibus urnaeuloremmse its lorem ipusm dolro sit commodo.

Aenean convallis, odio in eleifend tristique, sem nisl tincidunt magna, quis fermentum augue neque a diam. Praesent hendrerit risus a imperdiet viverra. Suspendisse sed lectus id arcu viverra interdum et in arcu.

Incidunt magna quis fermentum augue neque ullam vulputate, odio ac maximus consequat, nisl lorem maximus turpis, nec laoreet est ex vel elit. Sed placerat laoreet lobortis. a diam raesent hendrerit risus a imperdiet viverra uspendisse sed lectus id arcu viverra interdum et in arcu.

Incidunt magna quis fermentum augue neque ullam vulputate, odio ac maximus consequat, nisl lorem maximus turpis, nec laoreet est ex vel elit. Sed placerat laoreet lobortis. a diam raesent hendrerit risus a imperdiet viverra uspendisse sed lectus id arcu viverra interdum et in arcu.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Cras imperdiet ligula ac elit sollicitudin scelerisque.
 • Nunc viverra mi et risus dictum condimentum.
 • Integer ac mi nec elit cursus rutrum ac in odio.
 • Integer sit amet sapien dapibus libero finibus pellentesque eu at purus.

Lorem ipsums sium congueut porttitor acese its commodo non lorem estibulum finibus urna eu efficitur non lorem acese its commodo sitamet finibus urnaeuloremmse its lorem ipusm dolro sit commodo.

Download loan forms now

Fulfil your dreams to lead the life you want, the way you want with a personal loan! Download loan forms now!

Enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Download Loan Brochure

Get A Quote

Get quote easily just fill the below form and our one agent will contact you in 24 hours.

Top